Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kuruluşundan bu yana sürekli iyileşme anlayışıyla, çağın gerektirdiği öğrenme ortamlarını sunarak, havacılık alanında gerekli yetkinliklere sahip, kendisini güncelleyebilen, teknolojiye hâkim, toplumsal ve etik değerlere bağlı havacıları sektöre kazandırmaktadır.

Kuruluşu 1986 yılına dayanan Fakültemiz yükseköğretim standartlarına ve küresel havacılık sektörünün gerekliliklerine göre evrensel düzeyde vermiş olduğu eğitim ve eğitim olanakları ile ülkemizde havacılık eğitimi veren fakülteler arasında lider ve yol gösterici olmuştur. Geçmişten günümüze mezunlarımız Türk sivil havacılığının gelişimine ve sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlamıştır. Sizlerle bu katkı artarak devam edecektir.

Fakültemiz eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetleriyle toplumda değer yaratma misyonunu öğretim elemanlarımız, idari personellerimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte başarmaktadır. Birlikte başarmak temel değerlerimizin başında gelmektedir.

Sevgili öğrenciler; sağlıklı, mutlu ve başarılı bir öğrencilik yaşamı geçirmeniz, mezuniyetinizle birlikte mesleki bilgi ve becerilerle donanmış, ülkesine ve dünyaya hizmet edecek iyi birer insan olarak hayata atılmanız dileklerimle hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.

 

Prof. Dr. Öznur USANMAZ