Misyon ve Vizyon

Misyon

Havacılık eğitiminde insana ve çevreye duyarlı, sivil havacılık faaliyetlerinin sürdürülebilir gelişimini sağlayacak altyapıyı oluşturmak üzere ulusal ve uluslararası işbirliği içerisinde güvenilir, etkin, Öğretim elemanı ve öğrenci etkileşimini sağlayan; araştırmacı, katılımcı ve paylaşımcı bir Fakülte olarak;

 • Öz değerlerine saygılı,
 • Akılcı,
 • Sorgulayan,
 • Düşünen,
 • Üreten,
 • İnsana ve ülkeye duyarlı,
 • Çevreye duyarlı,
 • Sosyal, aydın ve girişimci

bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Evrensel düzeyde eğitim, öğretim ve araştırmalarla; bilgi üretmek, bilgiyi paylaşmak ve kullanmak suretiyle; Havacılık sektöründe çalışan insanların yaşam refahını ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalara katkıda bulunmak, ülkemizde Havacılık Eğitimi veren okullar arasında lider ve öncü olmaktır.

Temel Değerler
 • Evrensellik
 • İnsan Odaklılık
 • Yaratıcılık
 • Girişimcilik
 • Güvenilirlik