İletişim

GENEL İLETİŞİM BİLGİLERİ

Santral

0222 321 35 50

Telefon Direkt Hat

0222 322 20 70 / 0222 323 88 03

Fax

0222 322 16 19

Web sayfaları

hubf.eskisehir.edu.tr (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi) 

htk.eskisehir.edu.tr (Hava Trafik Kontrolü Bölümü)

hee.eskisehir.edu.tr (Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü)

havacilikyonetimi.eskisehir.edu.tr (Havacılık Yönetimi Bölümü)

pilotaj.eskisehir.edu.tr (Pilotaj Bölümü)

ugmb.eskisehir.edu.tr (Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü)

e-posta

hubf@eskisehir.edu.tr

Adres

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 

İki Eylül Kampüsü 26555 Tepebaşı/Eskişehir

DEKANLIK

Dekan

Prof. Dr. Öznur USANMAZ

0222 321 35 50

6801 /  6802

Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Enis T. TURGUT

0222 321 35 50

6827

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Sinem KAHVECİOĞLU

0222 321 35 50

6827

Fakülte Sekreteri

Recai ÇELİK

0222 321 35 50

6809

BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ

Pilotaj

Esin ELİBOL

0222 321 35 50

6949 / 6823

Hava Trafik Kontrolü

 

0222 321 35 50

6823 / 6910

Havacılık Yönetimi

Gamze ALDIÇ

0222 321 35 50

6823 / 6973

Havacılık Elektrik ve Elektroniği

Halime KAYA

0222 321 35 50

6823

Uçak Gövde ve Motor Bakımı

Duygu BACAKSIZ

0222 321 35 50

6823

İDARİ BİRİMLER

Dekanlık Sekreterliği

Seçil SARIKAN

Duygu YAĞCILARLI

Gamze Ece YALAVAÇ

0222 321 35 50

6801 / 6802

6827

6809

Öğrenci İşleri

Naim CAN

Halime KAYA

Gamze ALDIÇ

Duygu BACAKSIZ

Esin ELİBOL

0222 321 35 50

6823 / 6978

Evrak Kayıt

Bülent COŞKUNOĞLU

0222 321 35 50

6829

Tahakkuk

Sefa ÖZİPEK

İsmail ERKAN

0222 321 35 50

6828

Ayniyat

Osman ÖTEKAYA

Aynur AKIN

0222 321 35 50

6975

Özlük İşleri

Gamze Ece YALAVAÇ 

0222 321 35 50

6809

Satın Alma

Zuhal KAYA MUTLU

Can ÖZTÜRK

0222 321 35 50

6824

İdari İşler

Gamze Ece YALAVAÇ

0222 321 35 50

6809

Program ve Sertifika

Murat GÜLDOĞAN

0222 321 35 50

6841

Kantin

 

0222 321 35 50

6951

Güvenlik

 

0222 321 35 50

7001

Danışma

 

0222 321 35 50

6976