İdari Birimler

FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ

  • Öğrenci işleri
  • Ayniyat
  • Tahakkuk
  • Satınalma
  • Evrak Kayıt
  • Teknik Birimler
  • Kütüphane/Sertifikasyon
  • Temizlik ve Genel İşler