NDI Hizmetleri

TAHRİBATSIZ MUAYENE LABORATUVARI

Tahribatsız Muayene Laboratuvarımız (Non-Desructive Testing (NDT) Lab.) Eşkişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2007 yılında kurulmuştur. NDT Laboratuvarımız, Sivil Havacılık alanında faaliyet gösteren kuruluşlara, havacılık malzeme ve komponentlerinin tahribatsız muayene (kısaca NDT) kontrollerinin yapılması alanında hizmet vermektedir.

Muayeneler sırasında kullanılan tüm yöntemler, EN 4179&AIA-NAS 410 (Sivil Havacılık Serisi Tahribatsız Muayene Personelinin Vasıflandırılması ve Yetkilendirilmesi Standardı)’na göre belgelendirilmiş Seviye II ve III Uzman Personelimiz tarafından yürütülmektedir. 

HİZMET VERİLEN YÖNTEMLER;

  1. PT-Sıvı Penetrant ile Muayene, Değerlendirilmesi ve Onayı
  2. MT-Manyetik Parçacık ile Muayene, Değerlendirmesi ve Onayı
  3. ET- Girdap Akımları ile Muayene, Değerlendirmesi ve Onayı

1) PT-Sıvı Penetrant ile Muayene

Gözeneksiz metalik malzeme (alüminyum, titanyum, demir vb) veya metalik olmayan bütün malzemelerde (plastik, seramik vb.) sadece yüzey süreksizliklerini tespit etmek için kullanılan önemli bir tahribatsız muayene yöntemidir. Süreksizliklerin muayene yapılan yüzeye açık olması gerekmektedir.

Sıvı penetrant ile muayene

ESTÜ NDT Laboratuvarı-sıvı penetrant ile muayene hattı

 

2) MT-Manyetik Parçacık ile Muayene

Ferromanyetik malzemelerdeki yüzeye açık ve yüzeye yakın süreksizliklerin tespit edilmesinde kullanılan bir tahribatsız muayene yöntemidir.

Manyetik parçacık ile muayene

ESTÜ NDT Laboratuvarı-manyetik parçacık ile kontrol tezgâhı-MT bench unit

 

3) ET-Girdap Akımları ile Muayene 

Elektrik iletkenliğine sahip malzemelerde bulunan yüzeye açık ve yüzeye yakın süreksizliklerin tespit edilmesinde kullanılan bir tahribatsız muayene yöntemidir. 

Malzemelerin iletkenlik ölçümleri de Girdap Akımları ile Muayene yönteminin kapsamındadır.

Girdap akımları ile muayene

ESTÜ NDT Laboratuvarı-girdap akımları ile muayene ekipmanları

 

Bilgi ve başvuru: hubf@eskisehir.edu.tr