Kabin Araştırmaları Laboratuvarı

Hava taşımacılığı sistemi içerisindeki en önemli aktörlerden biri kuşkusuz havayolu işletmeleridir. Havayolu işletmelerinin odağında ise sundukları hizmetin nihai tüketicisi olan yolcular yer almaktadır. Hava taşımacılığı endüstrisinin dinamik yapısı, sektördeki artan rekabet koşulları ve yolcuların seyahat alışkanlıklarındaki dönüşümler göz önünde bulundurulduğunda, havayolu işletmelerinin rekabet avantajı elde etmek amacıyla yolcularını daha iyi anlamalarının ve sundukları değer önerisini geliştirmelerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu doğrultuda son yıllarda havayolu işletmelerinin rakiplerinden farklılaşmalarına katkılar sağlayan kabin ve yolcu araştırmaları ağırlık kazanmıştır. Söz konusu araştırmalarda yolcuların davranışlarını etkileyen faktörlerin neler olduğu, yolcuların algıladığı hizmet kalitesinin nasıl arttırılabileceği, yolcu deneyimini şekillendiren unsurların nasıl geliştirilebileceği gibi havayolu işletmelerinin çeşitli yolcu davranışı değişkenlerini kontrolüne ilişkin araştırma soruları öne çıkmaktadır. Hem hava taşımacılığı sektörünün ihtiyaçları hem de sosyal bilimler alanındaki öne çıkan yenilikçi araştırma yöntemleri dikkate alınarak Fakültemiz Havacılık Yönetimi Bölümü bünyesinde Kabin Araştırmaları Laboratuvarı kurularak araştırma altyapımız geliştirilmiştir. Kabin Araştırmaları Laboratuvarı’nın araştırma ve eğitim süreçlerinde sağladığı başlıca katkılar şunlardır:
- Yolcu davranışlarına yönelik araştırmalarda uçak kabini ortamının simüle edilmesine imkân sağlamaktadır.
- Kabin ve yolcu araştırmalarında elektroensefalogrofi (EEG) ve göz takip (eye tracking) gibi yeni teknolojilerin kullanılarak nörometrik ve biyometrik ölçümlerin elde edilebileceği bir ortam sunmaktadır.
- Kabin ve yolcu araştırmalarında deneysel araştırma tasarımları açısından yeni fırsatlar sunmaktadır.
- Fakültemiz bölümlerindeki derslerde uygulamalı eğitimlerin desteklenerek eğitim kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamaktadır.
- Fakültemiz tanıtım etkinliklerinde ve çeşitli topluma hizmet uygulamalarının düzenlenmesi kapsamında ziyaretçilerin havayolu yolcu uçağı kabin ortamını deneyimleyebilmeleri mümkün olmaktadır.
Kabin Araştırmaları Laboratuvarı tesisi, Airbus A300B4 modeli bir uçak kabini ve donanımlarının bilimsel araştırmaların yapılmasına ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine olanak verecek biçimde yeniden düzenlenerek kurulmuştur. Uçak kabininin konfigürasyonu 2 koridorlu ekonomi sınıfı olup 90 kişilik koltuk kapasitesine sahiptir. Ayrıca uçak kabini içerisinde görüntü ve ses sistemleri, kabin içi aydınlatma sistemleri, kokpit ve kabin ekibi tarafından kullanılan ekipmanlar mevcuttur.

×