Hava Trafik Kontrolü Bölümü

Hava trafik kontrolün amacı; havaalanı ve civarında, hava sahalarında uçan uçakların uçuş emniyetinin sağlanması, hava trafik akışının düzenlenmesi ve toplam sistemin veriminin artırılmasıdır. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Hava Trafik Kontrol Bölümü ulusal ve uluslararası standartlara uygun hava trafik kontrolörü adaylarını yetiştiren lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Öğretim süreci büyük ölçüde hava trafik kontrolörlüğü için gerekli olan temel altyapı dersleri, teorik dersler ve bu teorik derslerin hava trafik kontrol simülatörlerinde uygulamasından oluşmaktadır.  Verilen eğitim aynı zamanda hava trafik gecikmeleri, kapasite problemleri, uçak yörünge tahmini-çarpışmaların önlenmesi gibi trafik sistemi problemlerinin çözümlenebilmesi için gerekli bilimsel altyapıyı da sağlamaktadır.
 
Hava trafik kontrolörü adaylarının Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı ve ülkemiz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce Level 4 olarak belirlenmiş düzeyde İngilizce bilmeleri gereklidir. Bundan dolayı öğretim sürecinin başında yapılan İngilizce yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler doğrudan lisans programına başlayabilmektedir. Başarılı olamayan öğrenciler ise bir yıl süreyle İngilizce Hazırlık Sınıfına devam etmektedirler. Öğrencilerin İngilizce kullanım yeteneklerinin gelişmesi için başta simülatör dersleri olmak üzere program kapsamındaki derslerin en az yüzde 30’ u İngilizce yürütülmektedir. Programda öğrencilere günümüz teknolojilerinden yararlanılarak havacılığın temel bilgilerini, hava trafik kontrol yöntemlerini öğretmek, deneysel ve teorik olarak takım çalışması yaparak araştırma ve problem çözme yeteneği kazandırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca 1. sınıf sonunda yer alan 10 iş günü sanal pilot stajlarında öğrencilerimizin simülatör ortamına alışmaları sağlanmaktadır. 3. sınıf sonunda yer alan ünite stajları ise 30 iş günü süreli olup, bu stajlarının ülkemizin yoğun hava trafiğine sahip hava alanlarında yapılması zorunludur. Ünite stajları ve öğrencilerin gidecekleri havaalanları Bölüm tarafından Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile koordinasyon yapılarak belirlenmektedir. Öğrenciler ünite stajları ile kazanmış oldukları teorik bilgileri ve simülasyon ortamında edindikleri deneyimleri aktif olarak gerçek hayattaki hava trafik kontrol ünitelerindeki stajları ile de pekiştirirler. Sanal Pilot Stajı ve Ünite Stajı hava trafik kontrol bölümünün zorunlu stajlarıdır.

Program kapsamında derslerin önemli bir kısmı bölümün meydan kontrol ve radar kontrol simülatörlerinde, her bir öğretim elemanına iki öğrenci düşecek şekilde bire bir olarak yapılmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için son sınıfta “Hava Trafik Yönetimi için Geliştirme Uygulamaları” ve “Hava Trafik Kontrol ve Operasyonlarının Simülasyonu” derslerini alarak, burada hazırlayacakları, projeleri tamamlamaları öncelikle poster olarak sonrasında jüri önünde sunmaları gereklidir.

Hava trafik kontrol bölümü hem eğitim hem de araştırma-geliştirme olanakları günümüz teknolojisine sahip, aynı zamanda kendi-kendine eğitim olanağı da sağlayan ses tanıma teknolojisi ile donatılmış radar ve meydan kontrol simülatörüne sahiptir. Radar simülatöründe 12 çalışma pozisyonu vardır. Meydan kontrol simülatöründe ise 360 derece görüntü imkânı, 10 adet tavan projektörü ile sağlanmaktadır. Meydan kontrol simülatörümüzde ülkemizin altı adet büyük hava alanı ve bir adet jenerik hava alanı yüklü ve simülasyona hazır durumdadır. Her iki simülatörde öğrencilerimizin öğretim verimliliğini oldukça artırmakta aynı zamanda farklı hava trafik yönetim problemlerinin araştırılmasına olanak sağlamaktadır.

Bölümün web adresi: htk.eskisehir.edu.tr