Pilotaj Bölümü

Eskişehir Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi pilotaj bölümüne kayıt olan öğrenciler ticari hava taşımacılığında kullanılan çok pilotlu çok motorlu uçaklarda ikinci pilot olarak görev yapabilmelerini sağlayan ticari pilot lisansını “CPL(A)” ve Alet Uçuş Sertifikasını “IR(A)” almaları için gereken yeterlilik düzeyinde eğitilmektir.
Bölüm öğrencilerine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlan ilgili mevzuatlara uygun olarak eğitim vermektedir. Bu kapsamda; Pilotaj Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ATO El Kitabına uygun olarak azami 16 kişilik sınıflarda %100 devam zorunluluğu olan eğitimler düzenlenmektedir. Mezun Öğrenci ATPL Pilot Lisansı alması için gerekli eğitimleri tamamlamış olur.
Pilot lisansına sahip olmak isteyen öğrencilerimizin izlemesi gereken eğitim süreci fakültemiz tarafından tanımlanmış olup, eğitim başlangıcında kendilerine bilgilendirme toplantısı ile bildirilmektedir.

Öğrenci Kabul ve Eğitim Süreci
  • Öğrenci Kabulü: Fakülte, merkezi yerleştirme sınavında yeterli başarıyı gösteren ve önceden kılavuzda belirtilmiş nitelikleri karşılayan öğrencileri kabul eder.
  • ​Eğitim: ​Teorik bilgi eğitimleri, simulatör eğitimleri ve gerçek uçuş eğitimleri olarak düzenlenir.
  • ​SHGM: ​Öğrenci ilgili pilot lisansına sahip olmak için almış olduğu dersler kapsamıda SHGM tarafından yapılan sınavlara katılmalı ve başarılı olmalıdır.
  • ​Kontrol Uçuşu: SHGM’nin kontrolünde ESTÜ ’de yapılır.
  • ​Lisans Başvurusu: ​Uçuş kontrol formu, Öğrenci pilot lisansı (SHGM tarafından öğrenciye ilk girişte verilen eğitim lisansı), Güncel sağlık sertifikası (SHGM tarafından verilir), Kimlik bilgileri, Adli sicil kaydı, Logbook (Uçuş defteri) evrakları ve transkript ile SHGM'ye başvuru yapılır.
Eğitim Dönemleri

 

Bölümün web adresi: pilotaj.eskisehir.edu.tr