PPL Kursu

Kurs tarihleri belirlendiğinde aşağıdaki web sayfalarından duyuru yapılacaktır.

https://www.eskisehir.edu.tr/

https://hubf.eskisehir.edu.tr/

2021'de gerçekleştirilen PPL kursu ile ilgili bilgi notuna buradan erişebilirsiniz.

 

Hayallere Adım Adım

Eskişehir, sivil havacılığa nitelikli insan kaynağı yetiştiren lisans ve lisansüstü programlara sahip Üniversiteleri, sivil ve askeri havacılık anlamında prestijli sanayi ve bakım kuruluşları, havacılık eğitim merkezleri ve askeri ve uluslararası sivil havalimanları ile birlikte ülkemizdeki havacılık kümelenmesine ciddi bir örnek teşkil etmektedir. Bunun ötesinde Eskişehir'de önemli işbirlikleri ile kurulan ve güçlendirilen bu eğitim ve ar-ge faaliyetleri özellikle son yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır. Bu tespitler ışığında Eskişehir'in, hem sivil hem de askeri havacılık alanında ülkemizin önemli bir ağırlık merkezi olduğu ifade edilebilir.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (HUBF), 1986 yılından itibaren sivil havacılık sisteminin ana alanlarında (Pilotaj, Hava Trafik Kontrolü, Havacılık Yönetimi, Uçak Gövde ve Motor Bakım ve Havacılık Elektrik ve Elektroniği) eğitim faaliyetlerini sürdürmekte olup, bugüne kadar sivil havacılık sektöründe görev yapmak üzere binlerce nitelikli mezun vermiş, bu sayede Türk Sivil Havacılığının gelişimine önemli seviyede katkı vermiştir.

Fakültemiz bünyesindeki bölümlerimizden Pilotaj Bölümü, her yıl YKS[1] puanına göre kayıt yaptıran öğrencilere havayolu pilot lisansı (ATP[2] frozen) almalarını sağlayacak ATP integrated (birleştirilmiş ATP) olarak tanımlanan eğitimi dört yıllık lisans eğitimi ile eş zamanlı ve ücretsiz olarak vermektedir. Bugüne kadar sivil havacılık sektörüne 500'ün üzerinde havayolu pilotu kazandıran Bölümümüz, ülkemizdeki yükseköğretim sınavlarında yüksek başarı gösteren öğrencilerimize böylesine maliyetli bir eğitimi, ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun bir şekilde ve 35 yıldır ücretsiz sağlamaktadır. Mezunlarımızın nitelik ve kabiliyetlerinin tüm sivil havacılık sektöründe tanınır ve kabul edilir olması, hem Üniversitemiz hem de Eskişehir için önemli bir övünç kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanında belirli uçuş saatleri sonrasında kaptan pilotluğa terfi eden mezunlarımızın bir bölümü, aynı zamanda çalıştıkları havayollarının üst yönetimlerinde karar verici pozisyonlara gelerek Türk Sivil Havacılığının gelişimine yön verme noktasında da katkı sunmaya devam etmektedirler.

EASA[3] kapsamındaki ülkelerde oluğu gibi ülkemizdeki uçuş eğitimleri de, ilgili otoriteler tarafından bu konuda yetkilendirilmiş ATO[4] (Onaylı Eğitim Organizasyonu) olarak adlandırılan kuruluşlar tarafından yürütülmektedir. Ülkemizde yürütülen sivil havacılık faaliyetlerini düzenleme ile görevlendirilen ve bu alanda kural koyucu kurum olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından uçuş eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş toplam 49 ATO bulunmaktadır. Bu eğitim organizasyonlarının 17'si bütün halde[5] PPL (A)[6] lisans eğitimi vermeye yetkilidir. SHGM tarafından yetkilendirilen ATO'ların 14'ü aynı zamanda bir üniversite bünyesinde eğitim faaliyetlerini sürdürmekte olup bunların da 5'i bütün halde PPL (A) lisans eğitimi verme yetkisine sahiptir. Bunlar arasında en köklü olan ATO, Üniversitemiz bünyesinde bulunan ATO'dur.

Örgün öğrencilerimize verilen Pilotaj eğitimi ile ilgili Fakültemize hem yurtiçinden hem de yurtdışından zaman zaman talepler gelmektedir. Bu taleplerin bazılarının birleştirilirmiş ATP için, bazılarının da PPL (A) için olduğu ifade edilebilir. Her ne kadar yukarıda belirtildiği gibi ülkemizde bu tür eğitimleri veren çeşitli kurum ve özel kuruluşlar olsa da Üniversitemizin bu taleplerde bir adres olarak tercih edilmesi hem bu konudaki talebin yoğunluğunun bir göstergesi hem de Pilotaj bölümümüzde verilen eğitimin kalitesinin tanınırlığı şeklinde değerlendirilebilir.

Sadece Pilotaj özelinde bakıldığında, Üniversitemiz, sahip olduğu hava aracı filosu, yetkili bakım merkezi ve uluslararası Hasan Polatkan Havalimanı gibi önemli ekipman ve altyapı olanaklarına ilaveten akademik ve öğretmen pilot kadrosu ve tecrübesi sayesinde örgün öğrencilere sağladığı pilotaj eğitimini, geçmişte işbirliği protokolleri ile çeşitli kurum ve kuruluşlara da sağlamıştır. Bu işbirlikleri arasında, Emniyet Genel Müdürlüğü personeline verilen helikopter pilotluğu eğitimi ve Türk Hava Yolları (THY) ile kurulan işbirliği anlaşması çerçevesinde örgün eğitimle eş zamanlı olarak ve sekiz dönem halinde olmak üzere 100'ün üzerinde THY kursiyerine verilen birleştirilmiş ATP eğitimi örnek olarak sayılabilir.

Bu kapsamda sahip olduğumuz bu yetkinliklerin, imkanlarımız çerçevesinde toplumun daha geniş bölümü ile paylaşılması, bu sayede başta gençler olmak üzere toplumun farklı kesimlerindeki ilgililerin pilotaj eğitimi almalarına olanak sağlanması ana hedefleri doğrultusunda Fakültemiz ilk kez bu yıl ücretli PPL (A) kursu düzenlemiş bulunmaktadır. Bu planlama çerçevesinde, Pandemi nedeni ile örgün öğrenci programındaki düzenlemeler de dikkate alınarak eğitimlere 28 Haziran 2021'de başlamak üzere ilk etapta 5 kişilik bir grup için kontenjan belirlenmiştir. İlk ilan ve ön başvuru fakültemizin Instagram hesabından yapılmış, ardından Üniversitemizin web sayfasından duyurulmuştur. Kursa gösterilen talebin bir ölçüsü olarak, duyurunun kısıtlı bir zaman aralığında görece yerel kanallardan yapılmış olmasına karşın, duyuruda belirtilen ön başvuru formunun bu süreçte 500'den fazla kez indirildiği not düşülebilir.

PPL Kursuna İlişkin Bilgiler

PPL, Private Pilot Licence kelimelerinin kısaltılmışı olup genel anlamı ile hava araçları için kullanılmaktadır. Hava araçları, sabit kanat (uçak) ve döner kanat (ör. helikopter) olarak iki ana gruba ayrılmakta, bu bağlamda PPL lisansları da PPL (A) veya PPL (H) şeklinde tanımlanmaktadır. Buradaki akronimler sırasıyla uçak (airplane veya aircraft) ve helikopteri temsil etmektedir.

PPL (A) eğitimleri, diğer kategorideki pilotaj eğitimleri gibi ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoritelerinin belirlemiş olduğu kural ve mevzuatlara göre gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda dikkate alınacak mevzuatların başında EASA Part-FCL, SHT-1 ve SHT-FCL gelmektedir. Bu mevzuatlar pilotların eğitimi, lisanslandırılması ve pilotaj eğitimi verilen Onaylı Eğitim Organizasyonlarının standart ve süreçlerinin tanımlandığı mevzuatlardır.

PPL (A) Eğitimine Başvuru Koşulları

PPL (A) eğitimine genel olarak 17 yaş ve üzeri, lise veya dengi okul mezunu, sağlık problemi olmayan ve adli sicil kaydı bulunmayan herkes başvurabilir. Bunun yanında, sağlık şartları ile ilgili olarak adayların SHGM tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden[7] sağlık raporu alarak bu raporu SHGM'ye onaylatmaları gerektiği not düşülmelidir.

Seçme Kriterleri

Başvuru koşullarını sağlayan adaylar ilk olarak SHGM'nin ilgili mevzuatları ve ATO'nun İşletme El Kitabına göre İngilizce yeterliliği, matematik ve fizik bilgisi, görsel ve işitsel hafıza, algılama ve yoğunlaşma, kişilik testi başlıklarında testlere tabi tutulur. Bu testlerin ardından adaylar simülatörde uzay oryantasyonu, psikomotor, stres altında karar verme ve fiziksel uyum kategorilerinde değerlendirilir. Bu testler yaklaşık iki gün sürmektedir. Testlerden başarılı bulunan adaylar daha sonra sağlık sertifikası almak üzere işlemlere başlarlar.

PPL (A) Eğitiminin Kapsamı

PPL (A) eğitimleri teorik ve uçuş eğitimi olmak üzere iki ana grupta verilmektedir. Teorik eğitim; Hava Hukuku Bilgisi, Seyrüsefer, Hava Aracı Genel Bilgisi, Operasyon Usulleri, Uçuş Performansı ve Planlaması, Uçuş Prensipleri, İnsan Performansı ve Limitleri, Haberleşme Usulleri ve Meteoroloji derslerinden oluşmaktadır. Teorik ders saatleri ilgili mevzuatlar gereğince asgari 100 saat olmak zorundadır. Bununla birlikte Üniversitemizin ATO el kitabına göre PPL (A) eğitiminde toplam 265 saat teorik dersler verilmektedir.

Uçuş dersleri ise toplam 45 saat olup bunun 35 saati öğretmen pilot kontrolünde, 10 saati ise yalnız uçuş şeklindedir. Uçuş eğitimi üç safha halinde düzenlenir. Birinci safha intibak olarak adlandırılan eğitimleri içerir. İkinci safhada bölgede hareket çalışmaları sonucu pekiştirme, yalnız uçuşlar ve seyrüsefer uçuşlarına giriş eğitimleri yapılmaktadır. Üçüncü safhada ise seyrüsefer eğitimleri verilir. 45 saatin sonunda isteğe bağlı olarak adaya 5 saatlik gece uçuşu eğitimleri verilebilir. Tüm eğitimin sonunda, yani standart 45 saat veya gece uçuşu dahil 50 saat sonrasında, adaya PPL(A) lisansı alabilmesi için SHGM'nin kontrol pilotları tarafından 1:30 saatlik bir yetenek uçuş kontrol testi uygulanır. Bu son test ile birlikte adayın eğitimi tamamlanmış olur. Sonraki aşamada evraklar Fakültemiz tarafından SHGM'ye gönderilir ve aday tarafından takip edilir.

Üniversitemizde PPL (A) uçuş eğitimleri sabit iniş takımlı Cessna 172S uçaklarımız ile verilmektedir. Cessna 172S'ler tek motorlu uçuş eğitimlerinde tüm dünyada en çok tercih edilen uçak modellerinden biridir.

Sonuç

FAA[8] istatistiklerine göre 2020 yılı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde hususi hava aracı pilot lisansına sahip kişi sayısı 160,860 olup bu rakam yine aynı ülkedeki havayolu pilot lisans sayısı 164,193 ile birbirine olukça yakındır. Diğer bir deyişle Amerika Birleşik Devletleri'nde profesyonel mesleği pilotluk olan grup kadar başka bir grup da hava aracı pilotluğunu hobi vb. amaçlarla yapmaktadır. Yine FAA'ye göre hususi pilot lisans sayısının %7'si kadın pilotlar tarafından alınmıştır[9]. Karşılaştırma olması açısından Kanada'ya bakıldığında, bu ülkedeki toplam hususi pilot lisansının 15,200 olduğu, bunun %9'unun kadın pilotlar tarafından alındığı anlaşılmaktadır[10].

Günümüzde hava aracı pilotluğu, sadece birçok çocuk ve gencin meslek hayali değil, hayat gailesinden sıyrılmanın mümkün olabildiği anlarda birçok yetişkinin de zaman zaman aklına düşen bir "ah keşke"dir. Üniversitemiz, bu noktada sahip olduğu imkan ve tecrübe sayesinde, bu hayalleri gerçekleştirmek adına potansiyelini en etkili şekilde kullanarak hava aracı pilotluk eğitimini, hem profesyonel bir meslek olarak icra etmek isteyenlere hem de bir hobi olarak hayatına katmak isteyenlere sağlamak amacıyla ücretli PPL (A) eğitimi projesine başlamış bulunmaktadır (ESTÜ AKTİF 35. sayıdan alınmıştır - 1 Temmuz 2021).

 


[1] Yükseköğretim Kurumları Sınavı

[2] Airline Transport Pilot

[3] European Aviation Safety Agency (Avrupa Havacılık Emniyeti Teşkilatı)

[4] Approved Training Organization

[5] Teorik dersler ve uçuş eğitimi. PPL (A) lisansı teorik bilgi kursu verenler dahil edilmemiştir.

[6] Private Pilot Licence - Hususi pilot lisansı

[8] Federal Aviation Administration